top of page

  Lectura pluridisciplinària de La ruta de l'huracà  

Objectius generals

 

 • Treballar la lectura des d’una visió pluridisciplinària

 • Potenciar la competència informacional

 • Afavorir la utilització de les noves tecnologies informàtiques i audiovisuals

 • Fomentar el treball cooperatiu

Objectius d'aprenentatge

 

 • Ampliar la capacitat de comprensió i expressió oral i escrita

 • Valorar el llenguatge literari

 • Conèixer autors fonamentals de la literatura castellana i catalana

 • Conèixer un vocabulari bàsic en anglès, relacionat amb els fenòmens atmosfèrics

 • Fomentar la lectura

 • Conèixer la geografia bàsica de l'Amèrica Central

 • Ampliar  els coneixements sobre els fenòmens atmosfèrics

 • Reproduir mapes a escala i tornados en pots de vidre

 • Conèixer les expressions artístiques de l'Amèrica Central

 • Conèixer els jocs de l'Amèrica Central

 • Valorar la interculturalitat

 • Treballar la lectura des d’una visió pluridisciplinària

 • Potenciar la competència informacional

 • Afavorir la utilització de les noves tecnologies informàtiques i audiovisuals

 • Fomentar el treball cooperatiu

Continguts

 

 • Comprensió i expressió oral i escrita de textos significatius

 • Recursos del llenguatge literari

 • Martí i Pol i Roque Dalton

 • Vocabulari bàsic dels fenòmens atmosfèrics en anglès

 • La ruta de l’ huracà, font de plaer i de coneixements

 • Geografia de l'Amèrica Central

 • Els fenòmens atmosfèrics

 • Reproducció a escala del mapa de l'Amèrica Central

 • Expressions artístiques de l'Amèrica Central

 • Jocs de l'Amèrica Central

 • La cultura de l'Amèrica Central com a expressió d’una visió del món

 • Els temes del llibre a cadascuna de les matèries treballades

 • La cerca d’informació a Internet com a recurs per ampliar el coneixement

 • Cercadors / Cercadors de camps específics / Vídeos / Prestatgeries digitals / Blocs

 • Treballs per grups base

bottom of page