top of page

Música

Activitats

 

 • Recull de músiques populars de l'Amèrica Central.

 • Audició de les músiques de cultura popular.

 • Reconeixement dels diferents instruments utilitzats.

 • Anàlisi formal de les peces escoltades.

 • Reconeixement visual d'instruments tradicionals.

 • Pràctica dels diferents ritmes populars.

   

Objectius

 

 • Reconèixer visual i auditivament els diferents instruments de la música popular centreamericana.

 • Diferenciar els diferents rítmics dels melòdics.

 • Saber la mètrica de les peces.

 • Reconèixer les parts diferenciades d’una peça musical.

 • Ballar els ritmes de la cultura de l'Amèrica Central.

   

Música d'Amèrica Central

Instruments musicals

Teponaxtle
Trompeta
Tambor
Tambor 1
Tambor 2
Tambor 3
Tambor 4
Sonall
Sacabutx
Quijongo
Ocarina
Marimba
Huetel
Flauta de pan
Caragol
Acordió

Expressions artístiques

Ritmes

Pel que fa a la música que es pot escoltar als països de l'Amèrica Central, són ritmes molt llatins, la base dels quals la trobem en el ritme dels instruments de percussió que abans has vist. Tota aquesta música es balla encara amb molta actualitat. A més, hi ha hagut una inclusió d’aquest cultura a la nostra, passant a formar part del nostre lleure.

El més representatiu dels ritmes autòctons colombians recull l'herència d'Àfrica en la base rítmica, l'indígena en la melodia i en la dansa, i la blanca en els vestits i lletres. La seva estructura musical és biètnica, amb matisos rítmics bàsics. Es desenvolupa a partir del segle XVII i s’interpreta amb una base percudida -3 tambors- i l'acompanyament d'unes maraques. En algunes regions colombianes s’empra també un acordió.

1.     Quins instruments hi escoltes?

Instruments melòdics:

Instruments rítmics:

2.     El ritme és ………….binari………………ternari……………quaternari.

3.     Quin és el registre del cantant principal?

4.     I altres veus?

5.     El tempo és:        allegro……………moderato…………lento

6.     Quin és el tema de la cançó?

Cúmbia

Merengue

És un gènere musical, usualment de to alegre. Va néixer a la República Dominicana, on s’escolta com una melodia més, acompanyat per una tambora (tambor de dos parts), el güiro i l’acordió.

 1. Quins instruments fan el contracant?

 2. De quina família d’instruments són?

 3. Què vol dir bilirrubina?

 4. Té un tempo ràpid?

Bachata

És un ritme ballable originari de la República Dominicana. Es considera un híbrid del bolero amb altres tendències musicals com són el son, el cha-cha-chá i el tango.

Era classificada com la música de les classes pobres i coneguda com "música de amargue". No s’escoltava a la ràdio. Però  l’interès sorgí a partir dels anys 80, gràcies als mitjans de comunicació i amb l’esforç d’alguns compositors que van veure que havia tornat a sorgir un gènere diferenciat d’expressió popular. Alguns autors són Juan Luis Guerra i Víctor Víctor als anys 90.

 1. Quin so extramusical escoltes a l’inici de l’audició?

 2. Quins són els instruments que sonen sempre fent l’acompanyament rítmic?

 3. Quin tipus de veu fa el cantant al final de la cançó?

Última actualizació: octubre 2015

Salsa

És un gènere musical que va sorgir  al Carib, però s’entén que és típica de Cuba, primerament, i també de Puerto Rico. Fou creada per caribenys que en els anys seixanta  van mesclar ritmes tradicionals llatins amb elements del jazz com el mambo i el cha-cha-chá. Així van donar a la música diferents tipus d’instruments de percussió. El gènere salsa és la principal música tocada en els clubs llatins i és el «pulso esencial de la música latina», d’acord amb l’autor Eduardo Morales. La persona precursora fou el dominicà Johnny Pacheco al crear la pauta a seguir amb la seva empresa  Fania Records.

La salsa es toca en compàs de quatre temps. És característic el ritme de les claus afrocubanes (tic, tic, tic... tic, tic), mentre el cant i els instruments destaquen al primer i tercer temps del compàs.

 1. Què penses que ens vol transmetre Cèlia Cruz amb aquesta cançó?

 2. Al paràgraf de la tornada,  “la vida es un carnaval” què significa?

 3. A quines persones dedica el text que està en negreta?

 4. Et sents identificat en algun moment de la cançó?

 5. Penses que podries ser tu el destinatari d’aquesta cançó?

 6. Si no ets tu, a qui va dirigida?

 7. Quina mètrica té? Binària / Ternària / Quaternària

 8. Has escoltat molt aquesta música últimament en els mitjans de comunicació?

 9. Digues dos títols més d’aquesta música.

Todo aquel que piense que la vida es desigual,

tiene que saber que no es así,

que la vida es una hermosura, hay que vivirla.

Todo aquel que piense que esta solo y que está mal,

tiene que saber que no es así,

que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.

 

Ay, no ha que llorar, que la vida es un carnaval,

es mas bello vivir cantando.

Oh, oh, oh, Ay, no hay que llorar,

que la vida es un carnaval

y las penas se van cantando.

 

Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel,

tiene que saber que no es así,

que tan solo hay momentos malos, y todo pasa.

Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar,

tiene que saber que no es así,

que al mal tiempo buena cara, y todo pasa.

 

Ay, no ha que llorar, que la vida es un carnaval,

es mas bello vivir cantando.

Oh, oh, oh, Ay, no hay que llorar,

que la vida es un carnaval

y las penas se van cantando.

Para aquellos que se quejan tanto.

Para aquellos que solo critican.

Para aquellos que usan las armas.

Para aquellos que nos contaminan.

Para aquellos que hacen la guerra.

Para aquellos que viven pecando.

Para aquellos nos maltratan.

Para aquellos que nos contagian.

Última actualizació: octubre 2015

bottom of page