top of page
Objectius

 

 • Identificar l'esquema de comunicació

 • Identificar les funcions dels missatges visuals

 • Saber definir i classificar els plans, els tipus d'angulacions i de profunditat de camp

 • Saber reconèixer les característiques de la imatge fixa: el punt de vista, l'enquadrament , la planificació, els tipus de plans…

 • Aprendre a fer una narració amb el temps, amb el llenguatge del còmic

 • Despertar l' interès i el respecte pel treball en equip

 • Inculcar la tendència a fer amb polidesa i rigor qualsevol activitat

 • Valorar de manera crítica els resultats obtinguts de  tots els companys/es

Criteris d'avaluació

 

 • Saber diferenciar entre punt de vista i enquadrament

 • Saber definir i classificar els diferents tipus de plans.

 • Saber definir els elements propis del llenguatge del còmic

 • Ser capaç d'observar, analitzar i resoldre diverses qüestions a partir de la lectura d'imatges.

 • Mostrar respecte per les opinions i dibuixos dels altres companys/es

Visual i plàstica

ACTIVITATS

 

L'objectiu d'aquest treball es elaborar entre tots els alumnes de segon un llibre en format còmic a partir de la lectura de la novel·la La ruta de l'huracà. Per això, treballareu el llenguatge del còmic. Aprendreu a utilitzar:

 

 • les bafarades per expressar els diàlegs i pensaments dels personatges

 • els diferents tipus de plans

 • les metàfores visuals

 • les onomatopeies per representar els sorolls i els sons

 • el format de les vinyetes

 • les línies cinètiques per expressar el moviment

 • les diferents tècniques gràfico-plàstiques

 

Cada un de vosaltres, després d'haver llegit el llibre La ruta de l' huracà, disposarareu d'una part del text del llibre, i haureu de fer un guió per elaborar el vostre còmic.

 

Abans de començar a dibuixar el còmic, serà important:

 

 • Planificar el nombre de vinyetes que hi haurà

 • Distribuir els diàlegs en les diverses vinyetes

 

A més a més, cal:

 

 • Assegurar la connexió entre dues vinyetes consecutives

 • No perdre el fil conductor de la història

 

Una vegada feta la feina individual, reunirem tots els treballs i aconseguirem tenir tot el llibre de La ruta de l'huracà en format de còmic.

Última actualizació: octubre 2015

bottom of page