top of page
Cel de tardor a Cambrils

Cel de tardor a Cambrils

Pere Petrus (2015)

Cel de tardor a Cambrils

Cel de tardor a Cambrils

Pere Petrus (2015)

Cel de tardor a Cambrils

Cel de tardor a Cambrils

Pere Petrus (2015)

Cel de tardor a Cambrils

Cel de tardor a Cambrils

Pere Petrus (2015)

Cel de tardor a Cambrils

Cel de tardor a Cambrils

Pere Petrus (2015)

L'horitzó

L'horitzó

Pere Petrus (2015)

Tempesta a la vista

Tempesta a la vista

Pere Petrus (2015)

Ciències naturals 

L'atmosfera

Programa educatiu CLIC

 

 1. Obriu l’ordinador i cliqueu la seqüència següent INICI>PROGRAMES>CLIC>Vents i ventots.

 2. Realitzeu les activitats proposades, tenint cura de llegir amb atenció les pantalles i anotacions que vagin sortint.

 3. Responeu d’una manera reflexiva: penseu la resposta i, si cal, consulteu el llibre i trieu la millor resposta amb els vostres companys.

 4. Comenceu a fer totes les activitats proposades de manera seqüencial i sense aturar-vos per anotar res, ja ho treballareu després.

 5. Aquest cop treballareu de forma col·laborativa: cada alumne de l’equip base té assignats uns exercicis a completar. Podeu tornar a consultar les activitats realitzades per tal de trobar les respostes.  Un cop resoltes heu de trobar-vos amb els companys de l’equip base per tal d’ajudar i completar totes les preguntes. En acabar les heu d’entregar al professor que us farà algunes qüestions.

Activitat 1

 1. Quin huracà va provocar els danys i la malmesa que es poden veure en la sèrie d’imatges de l’activitat KATOO.ASS?
 2. A quina pel·lícula correspon la imatge que hi ha a l’activitat INTRO20.ASS?
 3. Anoteu el nom de l’autor del poema musicat per Raimon que surt en aquesta activitat.

 4. Completeu el poema. Si us cal, torneu-lo a escoltar.

 

Veles e _____ han mos desigs complir

faent camins dubtosos per la mar.

_________ i __________ contra d'ells veig armar:

__________, __________, los deuen subvenir,

amb llurs amics lo _________ e lo ____________,

fent humils precs al vent _______________

que en son bufar los sia parcial

e que tots ____________ complesquen mon retorn.

 

 

5.  De fet, no són 7 sinó 8, els vents coneguts en les nostres           contrades. Poseu-los correctament en la figura del costat.

6.  Per cert, com s’anomena aquesta figura?

 

Activitat 2

 1. A quin vent es refereix cadascuna de les afirmacions següents:
 
 1. Acostuma a portar fred i és molt famós a l’Empordà.
 2. Bufa paral·lelament a la costa.
 3. El seu nom vol dir "el que ve de Grècia".
 4. Provoca fortes ventades a tota la vall de l’Ebre.
 5. Quan porta pluja, acostuma a ser de fang.
 6. Diu el refrany que fa venir son.
 7. Sempre arriba rescalfat i sec a causa del seu recorregut per terra.
 8. Pot bufar fort, és un vent molt humit degut a la seva procedència marina, de vegades comporta precipitacions molt abundants.
 
  2.  Observa la imatge següent:
 
 1. Què representen els números que hi ha en el mapa?
 2. Esbrineu com s’anomenen aquestes línies representades en el mapa.
 3. En quins punts dels assenyalats creus que fa més vent? Per què?
 4. Assenyala en el mapa amb una A gran la ubicació d’una zona anticiclònica.

Activitat 3

 
 1. Expliqueu com es formen els vents:
  1. de Mestral:
  2. de Tramuntana:
 2. Què tenen en comú?
 3. Com s’anomena l’escala que s’utilitza per mesurar la força dels vents? Quants nivells té? A quin nivell correspon la següent situació: “poden caure xemeneies i arrenca teulades i cobertes”.
 4. Copieu el text complet de l’activitat CICLO.TXA, que tracta sobre la formació dels huracans. 
 5. Indiqueu, acolorint en el següent mapamundi, les zones que són susceptibles de patir huracans.

Activitat 4

  1.  Completeu aquest dibuix posant les fletxes que indiquen els moviments dels corrents d’aire i poseu noms a les parts indicades amb números.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  Anoteu de forma resumida la informació sobre l’huracà Mitch.
  3. Dissenyeu una taula de diferències entre els ciclons tropicals i les depressions que hi ha a les nostres latituds.
  4.  Anoteu les diferències entre un tornado i un huracà. De quantes maneres s’anomenen els tornados en les nostres latituds?
  5.  Indiqueu en cada cas a què correspon: ANTICICLÓ, CICLÓ TROPICAL, TORNADO, VENT o CICLÓ:
 
 1. Regió en la qual la pressió atmosfèrica és més alta que en totes les del seu voltant.
 2. Regió de pressió baromètrica baixa. També s’anomena depressió.
 3. Moviment d’aire produït en l’atmosfera per causes naturals.
 4. Borrasca petita en extensió horitzontal, intensa, en la qual l’aire gira en espiral a velocitats extremes.
 5. Depressió tropical, amb vents molt forts, pluges torrencials.

Última actualizació: octubre 2015

bottom of page