top of page
Jocs tradicionals
Jocs tradicionals
Jocs tradicionals
Jocs tradicionals
Jocs tradicionals

Educació física 

Cada grup base ha de realitzar una fitxa del jocs treballats a classe

A la fitxa hi ha de constar:

  • Nom del joc

  • País d’origen

  • Número de participants

  • Terreny de joc

  • Material

  • Descripció i regles del joc

  • Possibles variants

  • Descripció gràfica

Cada grup base explica un joc tradicional a la resta de la classe i se'n realitza una petita pràctica.

Última actualizació: octubre 2015

bottom of page